Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Ostatnia aktualizacja: 2012-09-12 13:37:24
Logo: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

  • Pl. Jana Pawła II 2
    05-800 Pruszków
  • 22 758 72 66
  • mshm.pl

Opis

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie rozpoczęło swoją działalność dnia 1 czerwca 1975 roku. Instytucja ta powstała w konsekwencji jednego z najbardziej znaczących odkryć w historii polskiej powojennej archeologii. Prowadzone w latach 1968-75, przez grupę archeologów pod kierunkiem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a następnie założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum mgr Stefana Woydę, badania powierzchniowe przyniosły odkrycie funkcjonującego na przełomie er ośrodka metalurgii żelaza. Od momentu swojego powstania pruszkowskie muzeum, systematycznie prowadziło badania, które miały na celu jak najlepsze rozpoznanie Centrum Hutniczego oraz odtworzenie życia społeczności ludzkich, których los związany był z działalnością ośrodka. Oprócz wykopalisk drugim niezwykle ważnym narzędziem rozpoznania starożytnego ośrodka stały się badania powierzchniowe. Opracowane przez Stefana Woydę, początkowo wyłącznie dla potrzeb Mazowieckiego Ośrodka Hutniczego, zasady przyjęły z czasem formę ogólnopolskiej akcji znanej powszechnie pod nazwą Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Obecnie Archeologiczne Zdjęcie Polski jest ogólnopolskim naukowo-badawczym programem konserwatorskim, którego celem jest rozpoznanie i ewidencja a poprzez to ochrona stanowisk archeologicznych. W trakcie dotychczasowych 25 lat realizacji programu zbadano 84% powierzchni Polski, odkrywając i dokumentując 400 000 stanowisk archeologicznych.

Wybór Pruszkowa jako miejsca usytuowania muzeum podyktowany był położeniem miasta w środku obszaru objętego archeologicznymi pracami badawczymi. Również lokalne władze miasta okazały przychylność i zainteresowanie wobec projektu mgr Stefana Wojdy. Na siedzibę instytucji przeznaczono zabytkowy budynek oficyny dworskiej, który znajdował się w tamtym czasie w stanie totalnej ruiny. Po wielu latach zmagań, cierpliwych starań udało się sfinalizować trwające dwanaście lat prace remontowo - adaptacyjne prowadzone przez oddział warszawski PKZ (Pracownia Konserwacji Zabytków).

17 stycznia 1991 r w oranżerii muzeum pierwsi goście nowej placówki wysłuchali wykładu prof. Henryka Samsonowicza pt. „Mazowsze, nasza mała ojczyzna. O pożytkach płynących z historycznych badań regionalnych”

Do tego dnia pomimo braku własnej siedziby muzeum uporczywie realizowało zadania, do których zostało powołane. Oprócz wspomnianej już wcześniej archeologicznej działalności badawczej, organizowano również ekspozycje (nie tylko na terenie miasta Pruszkowa ale również we wszystkich większych ośrodkach archeologicznych w kraju) prezentujące Mazowieckie Centrum Hutnicze. Wystawa została również zaproszona poza granice polski i zaprezentowana w kilku miastach niemieckich. Potwierdziło to rangę oraz znaczenie odkrycia nie tylko dla pradziejów Mazowsza czy też Polski ale całej Europy.

W ciągu całego okresu prowadzono systematyczną działalność popularyzatorską, która przede wszystkim skupiała się na promowaniu archeologii. Ponadto przygotowywano spotkania przybliżające historię miasta oraz najbliższych jego okolic. Muzeum organizowało we współpracy z PTTK weekendowe wyjazdy na mazowieckie pola bitew, jak również w miejsca ważnych wydarzeń historycznych.

Działając poza swoją, jeszcze nie wyremontowaną, siedzibą pruszkowskie muzeum zorganizowało 14 wystaw i ponad 100 odczytów i spotkań naukowych, 30 wyjazdów terenowych (w czasach, kiedy prywatna sieć komunikacyjna nie była tak powszechna jak dziś). W 1991 roku za działalność popularyzatorską Muzeum zostało uhonorowane nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na "Najciekawsze wydarzenie muzealne roku".

Po zakończeniu prac remontowych, następnie udostępnieniu w nowej siedzibie publicznej biblioteki oraz sali odczytowej (oranżerii), zorganizowaniu pracowni naukowych i przeprowadzce magazynów muzealnych, najważniejszym zadaniem stało się stworzenie stałej ekspozycji, której dyrektor mgr Stefan Wojda (autor scenariusza, główny pomysłodawca aranżacji i scenografii) nadał tytuł „Czas Żelaza”.

Wystawa stała po jej otwarciu 16.X.1992 r. została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców miasta, archeologów jak również muzealników. W roku 1993 w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na „Najciekawsze wydarzenie roku” uzyskała nagrodę I stopnia. Biorąc pod uwagę ogólnopolską skalę konkursu oraz rangę muzeów biorących w nim udział nagroda ta była ogromnym sukcesem.

Muzealna oranżeria miejsce spotkań ludzi zainteresowanych archeologią i historią ujawniła z czasem swoje zalety akustyczne, stając się wkrótce najpiękniejszą salą koncertową w mieście.

Wydarzenia

Sezon Koncertowy 2017/2018 W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Im. Stefana Woydy W Pruszkowie

Sezon Koncertowy 2017/2018 W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Im. Stefana Woydy W Pruszkowie

2017-10-0719:00 — 2018-04-21 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Pruszków

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza do uczestnictwa w „Sezonie koncertowym 2017/2018”. Jest to nowy cykl siedmiu spotkań muzycznych z nurtu muzyki kameralnej oraz jazzu.

Wystawa czasowa: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich.

Wystawa czasowa: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zachęca do zapoznania się z wystawą czasową organizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krak

XXI Festiwal Nauki w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

XXI Festiwal Nauki w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

Zapraszamy Państwa na XXI Festiwal Nauki 2017, którego hasłem przewodnim są następujące słowa: „Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję”.

ABC barbarzyńskiej metalurgii - spotkanie klubowe – wydarzenie otwarte

ABC barbarzyńskiej metalurgii - spotkanie klubowe – wydarzenie otwarte

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na XXI Festiwal Nauki 2017, którego hasłem przewodnim są następujące słowa: „Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję”.

Wieczór inaugurujący Sezon Koncertowy 2017/2018

Wieczór inaugurujący Sezon Koncertowy 2017/2018

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na wieczór inaugurujący Sezon Koncertowy 2017/2018, który odbędzie się w sobotę, 7 października o godz. 18:00.

Mapa

większa mapka